Zone 01 - Gebruikersvoorwaarden

Door het betreden van "Zone 01" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "Zone 01" of "http://forum.zone01.be"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. We hebben het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen op regelmatige basis zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "Zone 01". Als je wel gebruik blijft maken van "Zone 01", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Guidelines


Wat kan wel?

Zorg ervoor dat je post relevant is, op feiten gebaseerd. Je post moet iets nieuws aan de discussie in het topic toevoegen. Gebruik verstaanbare taal.

Als je antwoordt op een post, let er dan op dat je maar één voorgaande quote in je post opneemt. Zo kan iedereen blijven volgen.

Hou kritiek - op vervoermaatschappijen, bedrijven, constructeurs, etc. - opbouwend.

Respecteer het recht van andere leden om opinies te hebben die van de jouwe verschillen.

Wat kan niet?

Maak geen nieuwe onderwerpen op berichten die geen verband houden met het doel van het forum of de reeds bestaande onderwerpen.

Het forum dient niet om klachten te formuleren over busdiensten, vervoermaatschappijen en hun personeel. Gebruik hiervoor de juiste kanalen.

Posten van « one-liners », « dooddoeners », of andere berichten die geen waarde aan het onderwerp toevoegen kan niet meer. Dit geldt ook voor het posten van zaken die je « ergens gehoord » hebt, het speculeren over bepaalde niet-feitelijkheden of het verspreiden van geruchten. Ook het blijven doorbomen of fulmineren over bepaalde zaken kan niet door de beugel.

Het forum wordt niet gebruikt als platform voor elke politieke, sociale, economische of andere agenda.

Anti-sociaal gedrag wordt niet getolereerd, eveneens het voeren van persoonlijke oorlogjes en « flame wars ».

Gedrag en taalgebruik dat het forum in diskrediet brengt. Hoewel iedereen zijn persoonlijke mening vertolkt, blijven de administrators eindverantwoordelijk voor het forum. Vergeet niet wie er meeleest.

Indien nodig zullen de moderatoren ingrijpen. Dit kan gaan van een waarschuwing tot een definitieve uitsluiting uit het forum. Vergeet niet dat we hier zijn om over onze hobby te praten. De moderatoren en administrator steken hier een stuk van hun vrije tijd in. Hoewel we zeker erkennen dat niet elk lid zich in ons beleid kan vinden, verwachten we toch dat jullie met ons meewerken.

En verder

Om spam tegen te gaan vragen we je dat je je volledige naam vermeld in je e-mailadres. Doe je dit niet, dan kunnen we hier helaas niet toelaten. Je kan achteraf je e-mailadres verbergen voor de andere gebruikers.

Een lidmaatschap van dit forum kan op elk gegeven moment - met of zonder voorafgaande waarschuwing beëindigd worden door een beheerder. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd, noch gediscussieerd. Het is de bedoeling dat je actief aan het forum deelneemt.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forum pakket vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan gedownload worden vanop www.phpbb.com. De phpBB software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: http://www.phpbb.com/.


Terug naar login scherm